en hu

Stratégiai program

A kistérség fejlesztésének stratégiai programja letölthető.

>letöltés

 
     

Projektek

Az Operatív Proram keretein belül megvalósítani kívánt projektek:

Projektek letöltése egyben

1.1 A Borsodi Mezőség kistérség felszíni, természetes vízhálózatának és vízkészletgazdálkodásának, ill. vízminőség-javításának megtervezése
1.2 Borsodi Mezőség kistérség tájrehabilitációs és területhasználati terve
1.3 Montaj- tó és tiszabábolnai Felső-Morotva rehabilitációjának kivitelezése
1.4 Kistérségi programbank kialakítása: tervezési, szakértői munkák
2.1 Természetvédelmi tanösvények kialakítása
2.2 Természetvédelmi oktató és bemutató központ tervezése és megvalósítása
2.3 A tiszavalki és tiszabábolnai csónakveszteglő helyek átalakítása csónakkikötővé
2.4 A tiszavalki templom torony alkalmassá tétele madár megfigyelési célra
2.5 Mezőcsáti panzió kialakítása
2.6 A tiszadorogmai kemping energia ellátásának és komfort fokozatának fejlesztése
2.7 A tiszabábolnai horgásztanya vendégfogadóvá bővítése
3.1 Helyi médiumok kialakítása (újság, kábel televízió) - megvalósíthatósági tanulmányterv
3.2 Az oktatási intézményekben folyó oktatási rendszerben a térségi szempontok megjelenítése - módszertani tervezés
3.3 A vidékfejlesztés szereplőinek együttműködését szabályozó és biztosító jogi keretrendszer kidolgozása - tervezés

 
     

 Az Operatív Program szöveges összefoglalása

 
     
 

1.) A borsodi Mezőség vidékfejlesztési filozófiája

A Borsodi Mezőség Vidékfejlesztési kistérség tevékenysége CÖTKÉNY–program néven közismert fejlesztési stratégiájának célja nem egy esetleges, „a vak tyúk is talál szemet” alapon működő „fejlesztgetés”, hanem a kistérség lakosságának egyszeri újratőkésítése úgy anyagi, mint humán területen. Nyilvánvaló, hogy 50 év kártékony hatásait nem lehet 5 év alatt maradéktalanul helyrehozni. Azt azonban mindenképpen el akarjuk érni, hogy az elkövetkező 5 évben alakuljon ki a kistérségben az a „kritikus tömeg” a fejlesztés területén, amely a stratégiai programot önfejlődésre képes, visszafordíthatatlan stabil folyamattá teszi a jövőt illetően. Fejlesztési filozófiánk legfontosabb aktora a helyi egyén, illetve az általa birtokolt, működtetett, vezetett és/vagy többük együttműködésében szervezett helyi vállalkozás.

Ebben a felfogásban a térségen kívülről érkező pénzpiaci tőke nem eszköze, hanem akadályozó tényezője a vidékfejlesztésnek.

Nem az a célja a Borsodi Mezőség kistérségnek, hogy a programkészítés során magunk tárjuk és kínáljuk fel a külső tőkének a legsebezhetőbb pontjainkat, illetve a legértékesebb lehetőségeinket, hanem az, hogy ezeket saját érdekünkben javítsuk ki, illetve hasznosítsuk.

Magától értetődő, hogy a kistérség lakosságának alapvető szüksége van a természetföldrajzi környezete (tájhazája) által biztosítható valamennyi gazdasági haszonvételi lehetőségre, a fenntartható fejlődése szempontjából.

Semmiképp nem mondhatunk le ezekről a hasznosítási dimenziókról még akkor sem, ha felkészületlenségünk, illetve hátrányos helyzetünk miatt pillanatnyilag nem tudjuk ezeket ki – és felhasználni megélhetésünk érdekében. A fejlesztési program célja éppen az, hogy ezeket a lehetőségeket a gyakorlati megvalósulás állapotába juttassa. Ezen szempontok érvényesülésének valószínűsége jelen pillanatban olyan alacsony, hogy az egész stratégiai program csupán naív fikciónak tűnik.

2.) Az operatív program célja és kapcsolódási pontjai a stratégiai programhoz

Az operatív program jelenlegi szakaszát csupán első ütemként foghatjuk fel. A tervezés szempontjaként megadott „Egyéb elvárások” fejezet a.) pontja meglehetősen szűk korlátok közé szorította a számba jöhető projektek jellegét és mennyiségét. A Borsodi Mezőség kistérség stratégiai programja egymásra épülő és együttműködő projektek térben és időben

tudatosan szervezett halmaza. Az időbeni dimenzió miatt értelemszerűen lesznek olyan projektek, melyek a stratégiai programnak csak bizonyos készültségi foka után nyerhetnek értelmet.

A projektek egymásra épültsége feltétlen megvalósulási, a projektek időbeni sorrendisége pedig előre meghatározott együttműködési garanciákat igényel.

A jelenleg rendelkezésre álló források és döntési mechanizmusok ismereteink szerint csak rendkívül nehézkesen, alacsony hatásfokkal képesek ezeket a garanciákat nyújtani.

Az első ütemben kialakított operatív program éppen ezért a legnagyobb léptékű, a teljes földrajzi területet érintő alapprojekteket, valamint a fejlesztési stratégia teljes végrehajtási időtartamára jogérvényes, helyi össztársadalmi léptékű irányítási és együttműködési keretprojekteket helyezi előtérbe.

Ezek megvalósulása nélkül nem biztosítható a stratégiai program irányítottsága, melyet a ”fejlesztési kritikus tömeg” eléréséig mindenképpen fenn kell tartani.

3.) Az operatív program tervezésének jellemzői

A halmozottan hátrányos helyzetű helyi lakosság egyéni elképzelései nem a fejlesztési, hanem a túlélési stratégiák jellegzetességeit hordozzák. Igen nagy politikai felelősség (vagy felelőtlenség) ezekbe az egyéni túlélési stratégiákba úgy „belenyúlni”, hogy nem nyújtunk garanciát a feltétlenül szükséges áldozatvállalások pozitív eredményességére. A Borsodi Mezőség kistérség komplex vidékfejlesztési programjának kidolgozása során, folyamatos lakossági „bizalomkopás” volt tapasztalható. Figyelemmel a kezdetben széles körben meghirdetett elvek és a jelenlegi lehetőségek közötti, számukra áthidalhatatlannak tűnő szakadékot jelentő különbségekre, ez érthető is.

Rendkívül veszélyesnek tartjuk a stratégia megvalósítása szempontjából döntő fontosságú bizalmi tőke elvesztését. Ez azonban nem csupán a stratégiai programnak szól, hanem az egész vidékfejlesztési politikának.

A Borsodi Mezőségben kialakult a „22-es csapdája”: az operatív programozás széleskörű lakossági kiterjesztését pontosan azok a problémák akadályozzák, melyek megoldása éppen a stratégiai program célja és feladata.

4) Az operatív program projektjeinek kiválasztása

A projektek kiválasztásánál a projektek egymásra épülése mellett nagy hangsúlyt kapott egy másik, a kiválasztottak személyére vonatkozó szempont. Ezek a személyek már régebb óta vesznek részt elkötelezetten a fejlesztési tevékenységekben, ezért számítani lehet arra, hogy

- a program összefüggéseit értve nem a „fogd a pénzt és huss” stratégiát választják,

- a program megvalósulásának külső bizonytalanságai ismertek előttük, azok megváltozása esetén nem kell bizalomvesztéssel számolni a fejlesztést koordinálóknak,

- térségi viszonylatban tőkeerősek, azaz van esély arra, hogy a projektekhez szükséges önerő rendelkezésükre fog állni,

- egyúttal elkötelezettek a projekt megvalósításában, mivel saját egzisztenciájuk, jövőjük záloga az.

A projektek között elsőbbséget élveztek a program megalapozását biztosító tervezési projektek, illetve azok, amelyek a tervezési folyamat térségen belüli feltételeit biztosítják, s azok nem lehetnek egy-egy piaci beruházás részei. Így a humán infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó, a jogi, vagyoni és táji viszonyok feltárása és rendezése kaptak elsőbbséget.

Ezekkel párhuzamosan néhány olyan beruházási projekt került előtérbe, amelyek megvalósulására rövid időn belül van esély, ezzel pedig a fejlesztési folyamat olyan első fecskéi lehetnek, amelyek a térségi lakosság bizalmát nyerhetik vissza a fejlesztési folyamat számára.

A projektek közel sem ölelik fel a program megvalósításának teljes horizontját. Az alábbi válogatás a legsürgetőbb illetve a megvalósulásra legesélyesebb projekteket mutatja be.

5) Az operatív program szerkezete

A fent leírtak értelmében alább összefoglaljuk az operatív program számára kiválasztott és a későbbiekben részletesebben bemutatott alprogramokat és projekteket.

1. Operatív alprogram: Kistérségi komplex vagyongazdálkodás

1.1 A Borsodi Mezőség kistérség felszíni, természetes vízhálózatának és vízkészletgazdálkodásának, ill. vízminőség-javításának megtervezése
1.2 Borsodi Mezőség kistérség tájrehabilitációs és területhasználati terve
1.3 Montaj- tó és tiszabábolnai Felső-Morotva rehabilitációjának kivitelezése
1.4 Kistérségi programbank kialakítása: tervezési, szakértői munkák

2. Operatív alprogram: Turizmusfejlesztés

2.1 Természetvédelmi tanösvények kialakítása
2.2 Természetvédelmi oktató és bemutató központ tervezése és megvalósítása
2.3 A tiszavalki és tiszabábolnai csónakveszteglő helyek átalakítása csónakkikötővé
2.4 A tiszavalki templom torony alkalmassá tétele madár megfigyelési célra
2.5 Mezőcsáti panzió kialakítása
2.6 A tiszadorogmai kemping energia ellátásának és komfort fokozatának fejlesztése
2.7 A tiszabábolnai horgásztanya vendégfogadóvá bővítése

3. Operatív alprogram: Közösségfejlesztés

3.1 Helyi médiumok kialakítása (újság, kábel televízió) – megvalósíthatósági tanulmányterv
3.2 Az oktatási intézményekben folyó oktatási rendszerben a térségi szempontok megjelenítése – módszertani tervezés
3.3 A vidékfejlesztés szereplőinek együttműködését szabályozó és biztosító jogi keretrendszer kidolgozása – tervezés

 

 
 
 
Info: cotkeny@cotkeny.hu Made by fGY Labor